X

Mesterskap Klasse 2

1 Tone Wårøy Møll Holum 50 49 50 96 100 345 (17*)
2 Terje Høyland Lyngdal 50 48 49 100 97 344 (12*)
3 Petter Marius Omland Lyngdal 49 48 50 99 98 344 (8*)
4 Terje Dale Laudal 50 48 49 93 97 337 (13*)
5 Arne Skuland Laudal 49 48 47 98 92 334 (5*)
6 Audun Rossevatn Øvre Eiken 47 42 49 98 97 333 (7*)
7 Ådne Jenssen Mandal 47 45 47 93 98 330 (2*)
8 Viggo Tønnesland Lindesnes 48 44 48 91 94 325 (2*)
9 Evalill Aasene Erga Lindesnes 48 45 46 88 93 320 (2*)
10 Glenn Andre Erga Lindesnes 48 41 48 89 93 319 (3*)