X

Resultater lag 6 15m

1 Espen Stubstad Mandal 4
*XXX* 50 8X*X* 48 XX*** 50 X899*9*XX* 95 X9*XX*X**X 99
15 Skudd 148 25 Skudd 243 35 Skudd 342
2 Torbjørn Dragland Lyngdal V55
XX*X* 50 X9**X 49 *X9XX 49 X*X9XXXXX9 98 9*XXXX*X99 97
15 Skudd 148 25 Skudd 246 35 Skudd 343
3
4 Arild Valand Mandal 4
XX9X* 49 XX99X 48 9XXXX 49 9X97X9*XXX 94 *9XX**XXXX 99
15 Skudd 146 25 Skudd 240 35 Skudd 339
5 Ådne Jenssen Mandal 2
X9X99 47 8X999 45 X*999 47 X9XX9899X9 93 XX9X9XXXX* 98
15 Skudd 139 25 Skudd 232 35 Skudd 330
6 Tor Fasseland Mandal V55
XX99* 48 XXX9* 49 X9XX9 48 XX9***9X** 98 9XX*XXXXXX 99
15 Skudd 145 25 Skudd 243 35 Skudd 342
7 Sissel Taanevig Mandal V55 K
***** 50 X9998 45 *X**X 50 X89X99X*** 95 9X*XXXX**X 99
15 Skudd 145 25 Skudd 240 35 Skudd 339
8 Stein Taanevig Mandal V55
XX**X 50 XXX** 50 *X**X 50 *9**XXXX*X 99 9X*XXX*XXX 99
15 Skudd 150 25 Skudd 249 35 Skudd 348
9 Aleksander Taanevig Mandal 5
**X** 50 *XXX9 49 XX9X9 48 *XX**X*XX* 100 9X99*9*XXX 96
15 Skudd 147 25 Skudd 247 35 Skudd 343
10 Kenneth Stubstad Mandal 5 LN
*XXX* 50 989XX 46 9X**X 49 898*XX*X** 95 ***9*X*XXX 99
15 Skudd 145 25 Skudd 240 35 Skudd 339