Resultater lag 3 100m

1 Cecilie Vemmelvik Greipstad J K
*9**X 49 9*X** 49 *X*XX 50 XX9X*9***X 98 9XXXXX9XX* 98
15 Skudd 148 25 Skudd 246 35 Skudd 344
2 Tormod Aamdal Søgne V73
*9X*X 49 9*XX* 49 ****9 49 *XX*X*XX** 100 X*X*XXXX9X 99
15 Skudd 147 25 Skudd 247 35 Skudd 346
3 Per A. Pedersen Kristiansand og Omegn V65
998X* 46 *8X*X 48 86998 40 999X9999X9 92 0
15 Skudd 134 25 Skudd 226 35 Skudd 226
4 Mina Wårøy Møll Holum R K
9*989 45 *X*99 48 9*99* 47 X*99X*X*X* 98 9X9**99899 92
15 Skudd 140 25 Skudd 238 35 Skudd 330
5 Malin Wårøy Møll Holum ER K
*X9X* 49 XXX** 50 *XX** 50 X9XX*X**XX 99 XXX*XX***9 99
15 Skudd 149 25 Skudd 248 35 Skudd 347
6 Andres Skår Hjelmeland V73
X**** 50 ***** 50 XX**X 50 X**XX**9** 99 **XXXX*X*X 100
15 Skudd 150 25 Skudd 249 35 Skudd 349
7 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland V65
X9X99 47 X**9X 49 *XXXX 50 **9*XX*9XX 98 XXX*XX*X99 98
15 Skudd 146 25 Skudd 244 35 Skudd 342

MLRes - www.megalink.no 22:03 - 17.05.2016