Resultater lag 16 200m

1
2
3
4
5
6
7 Glenn Andre Erga Lindesnes 2
X9X9X 48 85X8X 41 9XXX9 48 69X89X8X*9 89 0
15 Skudd 137 25 Skudd 226 35 Skudd 226
8 Geir Norum Lindesnes 2 V
9*9** 48 988XX 45 XX*X* 50 9988XX9899 89 0
15 Skudd 143 25 Skudd 232 35 Skudd 232
9 Torfinn Håland Grindølen 4
XX*X* 50 98896 40 X96** 45 99XXX999X9 94 0
15 Skudd 135 25 Skudd 229 35 Skudd 229
10 Steinar Norum Lindesnes 4
XX**9 49 99*66 40 XXX99 48 X989XX**** 96 0
15 Skudd 137 25 Skudd 233 35 Skudd 233

MLRes - www.megalink.no 09:40 - 09.06.2019