Resultater lag 1 100m

1 Oddbjørn Larsen Torridal V73
**X** 50 *X9XX 49 X**** 50 *XX****XX* 100 *****XX*X* 100
15 Skudd 149 25 Skudd 249 35 Skudd 349
2 Harald Jensen Lyngdal V73
***** 50 XX*** 50 X**9* 49 **X****X** 100 X*9***X*** 99
15 Skudd 149 25 Skudd 249 35 Skudd 348
3 Per A. Pedersen Kristiansand og Omegn V65
9XX*X 49 9989* 45 999*X 47 99999*XX9X 94 0
15 Skudd 141 25 Skudd 235 35 Skudd 235
4 Karsten Valand Grindølen V73
XX*** 50 X9*XX 49 *X*XX 50 ****X*XXX* 100 X**9**X**9 98
15 Skudd 149 25 Skudd 249 35 Skudd 347
5 Jostein Myklebust Klepp V65
***XX 50 **X** 50 9**X* 49 X******99* 98 X9X**XXXXX 99
15 Skudd 149 25 Skudd 247 35 Skudd 346
6 Torjus Ågedal Grindølen V73
X**** 50 XX*X* 50 X**** 50 X***X**X*X 100 *9*X*X*XX* 99
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 349
7 Jonas Norum Lindesnes R
9*XXX 49 *X*XX 50 ****X 50 99*9*X9*9X 95 *X*X9****9 98
15 Skudd 149 25 Skudd 244 35 Skudd 342

MLRes - www.megalink.no 09:40 - 09.06.2019