Resultater lag 9 100m

1 Martin Ødegård Greipstad R FV
****9 49 *XXXX 50 **X** 50 ***9*X**XX 99 *X******** 100
15 Skudd 149 25 Skudd 248 35 Skudd 348
2 Caroline Finnestad Lund Søgne ER K
***** 50 ***** 50 ***** 50 ****X**X*X 100 X********* 100
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 350
3 Heine Kleivkås Kristiansand og Omegn ER V
***** 50 ****X 50 X**** 50 *XX*X*XX** 100 ***9X***** 99
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 349
4 Svein Kå. Søyland Gjesdal V65
XX*** 50 X**X* 50 ***** 50 *****XX**X 100 **X*****X* 100
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 350
5
6
7 Hedda Lohne Tveit Tørdal ER K
9X**X 49 0 ***** 50 *XX**9X*** 99 X*X*9XX*** 99
15 Skudd 99 25 Skudd 198 35 Skudd 297

MLRes - www.megalink.no 09:40 - 09.06.2019