Resultater lag 3 200m

1 Peter Sørli Søgne 5 M
***XX 50 XX**X 50 *9**9 48 *99*9X*X** 97 ***9XX*XX* 99
15 Skudd 148 25 Skudd 245 35 Skudd 344
2 Tom Nyhaven Søgne 4
***XX 50 89889 42 9XXXX 49 889*XX9999 91 X*X***X*** 100
15 Skudd 141 25 Skudd 232 35 Skudd 332
3 Arild Valand Mandal 4
9**X9 48 98989 43 9899* 45 5899X9XXXX 90 79X*X9*9** 94
15 Skudd 136 25 Skudd 226 35 Skudd 320
4 Tor Vetle Hanserud Søgne 2
**9X9 48 9*826 35 X9898 44 78185899X 65 9X**X9X7X 85
15 Skudd 127 25 Skudd 192 35 Skudd 277
5
6
7 Viggo Hanssen Heddeland og Breland V55
9*899 45 9XX99 47 *9989 45 9666**X99X 85 0
15 Skudd 137 25 Skudd 222 35 Skudd 222
8 Oddvar Skov-Skov Vennesla V55
*X*X* 50 9*X8X 47 X**X* 50 *99X99*XX* 96 **9X*XX9XX 98
15 Skudd 147 25 Skudd 243 35 Skudd 341
9 Kjell Arild Kleivkås Kristiansand og Omegn 5 M
***X* 50 *9989 45 *X8X9 47 9X9XX9XXX9 96 XX9XX9XXXX 98
15 Skudd 142 25 Skudd 238 35 Skudd 336
10