Resultater lag 4 200m

1 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 M
**X*X 50 X9*** 49 *99XX 48 *89X*XX*** 97 X*XX****9X 99
15 Skudd 147 25 Skudd 244 35 Skudd 343
2 Oddvar Kvåle Holum V55
**XXX 50 78899 41 X*XX* 50 9X9XX9XXXX 97 *X*X*X*X8X 98
15 Skudd 141 25 Skudd 238 35 Skudd 336
3
4 Geir Lie Holum 4
*X**X 50 89999 44 XX89X 47 99*X*X*99X 96 *XXX9X*9** 98
15 Skudd 141 25 Skudd 237 35 Skudd 335
5
6 Eilef Refsnes Hv-08 Agder og Rogaland HK416
8X997 43 X6998 42 99986 41 9*99X99989 91 0
15 Skudd 126 25 Skudd 217 35 Skudd 217
7
8
9
10 Torgeir Jåtun Greipstad 4
X*X*X 50 89*99 45 *XX9X 49 89XXXXX**X 97 XX*X9*99X* 97
15 Skudd 144 25 Skudd 241 35 Skudd 338