Resultater lag 7 200m

1 Stein Feyling Østbøll Birkenes V55
XXXX* 50 789X9 43 9X99X 47 999899979X 88 X9999X99XX 94
15 Skudd 140 25 Skudd 228 35 Skudd 322
2 Tor Arnfinn Homme Kristiansand og Omegn 5 M
*XXX* 50 XXXX9 49 XXX9X 49 X*99XXX**X 98 X*X9*X**X9 98
15 Skudd 148 25 Skudd 246 35 Skudd 344
3
4 Harald Haraldsen Flikka 4
*X*X* 50 97798 40 *8899 44 998889XX** 91 X9*XX*989X 95
15 Skudd 134 25 Skudd 225 35 Skudd 320
5
6 Stein Taanevig Mandal V55
*X99X 48 *9*X* 49 X9*9* 48 XX99X99999 93 *X9999X*XX 96
15 Skudd 145 25 Skudd 238 35 Skudd 334
7
8
9
10