Resultater lag 8 200m

1 May Elin Frøyland Lyngdal 5 KM
X**X* 50 9*XX* 49 **X9X 49 9X999**XX* 96 XXX**X*X9* 99
15 Skudd 148 25 Skudd 244 35 Skudd 343
2 Steinar Skoland Lyngdal 5 M
*XX** 50 XX*9* 49 X*XXX 50 XX8**99XXX 96 9XX*X*XXX9 98
15 Skudd 149 25 Skudd 245 35 Skudd 343
3 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 M
*X*** 50 9*9X* 48 XX9*X 49 9*XX9X*X** 98 X*****X*X* 100
15 Skudd 147 25 Skudd 245 35 Skudd 345
4 Jon Olav Jåtun Søgne V55
X9XX* 49 8X9XX 47 9X*** 49 X99X999X*X 95 *9**9X**X9 97
15 Skudd 145 25 Skudd 240 35 Skudd 337
5
6 Odd Arild Stava Karmøy 5
*9*X* 49 879X7 41 8*XXX 48 789X*X99X9 91 X99X*X***X 98
15 Skudd 138 25 Skudd 229 35 Skudd 327
7 Jarle Tvinnereim Kristiansand og Omegn 4
9XX9X 48 89988 42 9*9XX 48 *9XXX9*X99 96 ***X****XX 100
15 Skudd 138 25 Skudd 234 35 Skudd 334
8
9 Johan Sørli Søgne V55
X*X*X 50 ***9X 49 X**** 50 *X*XX*X9*X 99 **X99XXXXX 98
15 Skudd 149 25 Skudd 248 35 Skudd 346
10