Mesterskap Eldre rekrutt

1 Magnus Selland Skaiå Kristiansand og Omegn 50 50 50 100 100 350 (24*)
2 Asbjørn Ågedal Evje og Hornnes 50 49 50 100 100 349 (24*)
3 Markus E. Lie Holum 48 50 50 99 100 347 (18*)
4 Tor Ivan Torsvik Kristiansand og Omegn 50 50 49 98 95 342 (17*)
5 Vilde Håland Mandal 49 49 49 99 95 341 (12*)
6 Even Åsen Engen Kristiansand og Omegn 47 50 50 97 85 329 (9*)
7 Gulli Melhus Lindesnes 48 47 45 96 86 322 (8*)
8 Kevin Melhus Lindesnes 50 48 47 94 83 322 (3*)
9 Line Sjøberg Kristiansand og Omegn 50 49 49 99 49 296 (12*)