Mesterskap V65

1 Øyvind Lilledrange Flikka 50 50 50 100 100 350 (29*)
2 Magne Lorentzen Søgne 50 50 49 99 99 347 (22*)
3 Jon Olav Jåtun Søgne 50 49 50 98 99 346 (14*)
4 Finn Tore Homme Iveland 50 50 40 100 100 340 (21*)