Resultater lag 1 100m

1 Kristoffer Oftenes Andersen Lindesnes NU F
9X*9X 48 X9*99 47 X*9X9 48 XX***99X99 96 8999XX799* 90
15 Skudd 143 25 Skudd 239 35 Skudd 329
2
3
4
5 Hilde Melhus Lindesnes NV
8*989 44 *X9X* 49 89999 44 998X*X9998 91 998989*9XX 91
15 Skudd 137 25 Skudd 228 35 Skudd 319
6 Gulli Melhus Lindesnes ER F
99*XX 48 9*X99 47 988*X 45 X998XXX*XX 96 99***9X9* 86
15 Skudd 140 25 Skudd 236 35 Skudd 322
7