Resultater lag 3 100m

1 Harald Englund Søgne V73
***X* 50 X**** 50 **X** 50 *X*******X 100 ***XX*X*X* 100
15 Skudd 150 25 Skudd 250 35 Skudd 350
2 Roar Engen Kristiansand og Omegn NV V
0 0 0 0 0
15 Skudd 25 Skudd 35 Skudd
3 Even Åsen Engen Kristiansand og Omegn ER V
X9*X8 47 XXXXX 50 ***XX 50 XX*X9*9XX9 97 9**9X9*99 85
15 Skudd 147 25 Skudd 244 35 Skudd 329
4
5 Markus E. Lie Holum ER
X*9X9 48 ***** 50 ****X 50 XXXXXX9*XX 99 X*X******X 100
15 Skudd 148 25 Skudd 247 35 Skudd 347
6 Silius Remesvik Lindesnes R
989*9 45 *X7*9 46 X9XX9 48 X9*8*99X9* 94 *9XX*8788X 90
15 Skudd 139 25 Skudd 233 35 Skudd 323
7