Resultater lag 7 100m

1
2 Knut Fredrik G Homme Kristiansand og Omegn J
***XX 50 X99XX 48 9*X** 49 *X9***XX9* 98 *XX9X**9*X 98
15 Skudd 147 25 Skudd 245 35 Skudd 343
3
4 Anne Maren G. Homme Kristiansand og Omegn R KFP
****X 50 9X*** 49 X89XX 47 *X*XXX9X** 99 X*XXX9X9*X 98
15 Skudd 146 25 Skudd 245 35 Skudd 343
5 Line Sjøberg Kristiansand og Omegn ER K
*XXX* 50 9*XX* 49 XX*9X 49 X*X****X9* 99 X*9XX 49
15 Skudd 148 25 Skudd 247 35 Skudd 296
6
7
0 0 0 0 9X**9 48
15 Skudd 25 Skudd 35 Skudd 48