Resultater lag 8 100m

1 Nils Seldal Klepp V73 L
XXXX9 49 9*X*9 48 999XX 47 ****99X*9* 97 *9*X*X*8X9 96
15 Skudd 144 25 Skudd 241 35 Skudd 337
2
3 John Torvald Omland Lyngdal NU F
9*987 43 99287 35 85989 39 *69X987698 82 0
15 Skudd 117 25 Skudd 199 35 Skudd 199
4
5 Svein Kå. Søyland Gjesdal V73 P
XXX** 50 ****X 50 XX*X9 49 X****XXX*X 100 9**X*XXX98 96
15 Skudd 149 25 Skudd 249 35 Skudd 345
6
7 Sverre Vidringstad Kristiansand og Omegn V73
9**XX 49 9XXXX 49 X**X* 50 XX**9*9XXX 98 XX*X9XX9X* 98
15 Skudd 148 25 Skudd 246 35 Skudd 344