Resultater lag 9 100m

1 Ola Tvedt Iversen Stavanger ER
*9*** 49 ***** 50 X9X*X 49 XXXX9X**X* 99 99XX**X*XX 98
15 Skudd 148 25 Skudd 247 35 Skudd 345
2
0 0 X 10 0 0
15 Skudd 10 25 Skudd 10 35 Skudd 10
3 Finn Tore Homme Iveland V65 P
X**** 50 **XX* 50 ***X 40 X****X**X* 100 *X*X**XXXX 100
15 Skudd 140 25 Skudd 240 35 Skudd 340
4 Bjørn Sigurd Haga Iveland V73
9X9*9 47 9*X99 47 **XXX 50 X**9X*XX9X 98 9*X*9*X*XX 98
15 Skudd 144 25 Skudd 242 35 Skudd 340
5 Line Sjøberg Kristiansand og Omegn ER K
**XX* 50 **X9* 49 X**9* 49 *9*X**9X*9 97 **X*9*XX*X 99
15 Skudd 148 25 Skudd 245 35 Skudd 344
6 Nikolai Rinde Farsund EJ
**X** 50 XXXX* 50 XXXXX 50 *9X*X****X 99 ***X***X** 100
15 Skudd 150 25 Skudd 249 35 Skudd 349
7