Resultater lag 14 200m

1 John Winterst° Stavanger 5
***X* 50 X9897 43 X*9X* 49 XX7X9X9XX9 94 X9X*9*X9*X 97
15 Skudd 142 25 Skudd 236 35 Skudd 333
2 Tor Fasseland Mandal V55
X9**X 49 9XX99 47 9X*** 49 999*9XXXX9 95 *XX*9XX*9* 98
15 Skudd 145 25 Skudd 240 35 Skudd 338
3 Reinert Bokn Finn°y 4
XX*9* 49 89798 41 99999 45 997999*9*9 90 X9X9X8X8*8 92
15 Skudd 135 25 Skudd 225 35 Skudd 317
4 Sissel Bokn Finn°y 4 K
**X*X 50 87777 36 8XXX9 47 *999X99X99 93 X99979X99X 91
15 Skudd 133 25 Skudd 226 35 Skudd 317
5
6 Folke Helle Finn°y V55
**XX* 50 XXXX* 50 **X99 48 999989X9*X 92 999XX9**X* 96
15 Skudd 148 25 Skudd 240 35 Skudd 336
7
8
9
10 Arne Skuland Laudal 1
9X898 44 99888 42 9X99X 47 *X98X99799 90 7X**89XX99 92
15 Skudd 133 25 Skudd 223 35 Skudd 315

MLRes - www.megalink.no 13:50 - 11.06.2017