Resultater lag 1 100m

1 Harald Jensen Lyngdal V73
**X*9 49 ****X 50 **X** 50 XXX9**9*** 98 9X9XX**XXX 98
15 Skudd 149 25 Skudd 247 35 Skudd 345
2 Christian Rinde Farsund ER
*XXXX 50 **XXX 50 XX*X* 50 *98X*9X8X9 93 X9*9*9XXX* 97
15 Skudd 150 25 Skudd 243 35 Skudd 340
3 Nikolai Rinde Farsund NU
88998 42 898X* 45 98X9 36 989**X999* 93 *99***XXX8 96
15 Skudd 123 25 Skudd 216 35 Skudd 312
4 Marianne Rossevatn Øvre Eiken ER K
X*X*X 50 9*XXX 49 XXXX* 50 *XX******X 100 X*X**9**** 99
15 Skudd 149 25 Skudd 249 35 Skudd 348
5 Bjarne Birketvedt Lindesnes V65
9999X 46 XX999 47 XXX*9 49 X9X9X*X9X* 97 XXXX99**X9 97
15 Skudd 142 25 Skudd 239 35 Skudd 336
6
7

MLRes - www.megalink.no 13:44 - 11.06.2017