SAMLAGSSTEVNE FELT

 

Lindesnes skytterlag innbyr skyttere i Vest Agder Skyttersamlag til Samlagsstevnet i feltskyting, søndag 12. april 2015. Oppmøte på lagets skytebane i Skarstadmyran.

 

Finfelt arrangeres ved skytebanen mens Grovfelt blir arrangert på Norum. Skyttere på grovfelt må selv besørge transport til Norum, ca. 2 km.

 

Det settes opp en skive for AG3 / HK416 i hvert lag. Skyttere i disse klasser må melde seg på skive 7.

 

Arrangøren forbeholder seg retten til å skyte lørdag ettermiddag, med et begrenset antall plasser.

 

Premiering:

All premiering i henhold til samlagets regler.

 

Telefon stevnedagen: 958 89 665

 

Innskudd: 

Klasse 1-5, AG3, HK 416 og vet. kr 80 arr. kr 75 premie og kr. 45 til saml sum kr 200

Klasse R-ER- J: kr 60 arr. kr 45 premie og kr. 45 til saml sum kr 150

Klasse Aspirant kr 55 arr. kr 45 premie sum kr 100

 

Påmelding          på banen Søndag 12. april klokka 0830 – 0930

 

Forhåndspåmelding: På www.dfs.no fra 29. mars til 10. april

 

Minner om gavepremieplikt etter samlagets regler.

 

Det blir kiosksalg på banen.

 

Velkommen til Samlagsstevnet.

 

Lindesnes skytterlag