Elgskytinger

Elgskytinger 2023


Nytt av året er at krav om medlemskontingent ikke blir sendt ut fra oss, men fra DFS sentralt. På utsendte kontingentkrav er det også tatt med våpenforsikring, til kr. 100,- pr år. Dersom du ikke ønsker denne forsikringen, så kan du la være å betale den og kun betale kontingeten.

På "MITT DFS" kan dere også reservere dere mot våpenforsikring. Evt. gi oss en beskjed så kan vi ordne det.


For at innbetaling skal bli riktig registrert og forsikring være gyldig, må det betales til DFS.


Husk å gjøre dette i god tid før du skal på skytebanen, slik at vi kan se i medlemsregisteret om du har betalt. 


Det vil på grunn av kapasitet ikke være mulig å avlegge storviltprøve på ordinære skytinger (tirsdager) 


På elgskytinger vil det være salg av ammunisjon i begrensede mengder i følgende kaliber:

6,5x55

308

30-06

Både bly og helmantel.


Det er for tiden en stor utfordring å skaffe tilveies ammunisjon, både helmantel og jaktammunisjon. Utvalget er svært begrenset og prisene har desverre økt betydelig. Vi skal gjøre vårt beste for å ha ammunisjon tilgjengelig, men vi må nok desverre begrense salget til hver enkelt dersom leveransene uteblir.

Vi benytter oss av: