LINDESNES SKYTTERLAG

Tilsluttet Det Frivillige Skyttervesen

Elgskytinger 2019Terminliste for elgskytinger er nå klar og sendt ut til medlemmer, sammen med medlemskort.Årets jaktfeltskyting blir

Søndag 28. april.

Etter jaktfelten vil det være mulighet for å avlegge skyteprøven for storviltjakt.

Vi håper at mange stiller opp på denne.


Vi ber også om at de av dere som eventuelt trenger skyteprøven før eller helt i begynnelsen av august merker seg hvilke dager det er elgskyting på våren / forsommeren.


 Det vil kun være disse dagene det er mulighet for å avlegge storviltprøve.


Det vil ikke være mulig å avlegge storviltprøve på ordinære premieskytinger (tirsdager) 

Vi benytter oss av: