LINDESNES SKYTTERLAG

Tilsluttet Det Frivillige Skyttervesen

Lindesnes skytterlag oppstod 1.1.2014, da Audna skytterlag og Norheim Skytterlag gikk sammen til et lag.


Vi har bane i Skarstadmyran i Lindesnes kommune,

ca 10 km fra Vigeland.

Dette er et moderende baneanlegg med elektronikk på både

100 og 200 meter.

Standplass er støyisolert og godt skjermet for både sol ov vind.

Vi benytter oss av: